เรียนรู้ตัวอย่าง บทสนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันกันครับ

ที่มา English Conversation at Kinglishschool.

When you are a caller

-- Hello?
-- Is that John?
-- Can I speak to John?
-- May I speak to John?

When you are a receiver

-- This is John speaking, who's that?
-- Who's speaking please?
-- Who's calling please?

When you ask the caller to wait

-- One moment please.
-- Just a minute please.
-- Hold on please.
-- Hang on please

มาต่อภาคสองกับบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์กันนะครับ

Credit: Learn English Online at Kinglishschool.

Comment

Comment:

Tweet

ดีค่ะ

สมัครเปนนักเรียนด้วยคน

#1 By i'FY on 2009-01-25 22:47