ปัจจุบันโลกมีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันตลอดเวลา และมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันการเดินทางไปสู่ประเทศต่างๆ แม้จะสะดวกรวดเร็ว แต่บางครั้งกลับประสบปัญหาไม่สะดวกต่างๆ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติในประเทศนั้นๆ การส่งเอกสารถึงกัน หรือติดต่อกันผ่านทางการสื่อสารทางไกล จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญมากในปัจจุบัน ทำให้บริการแปลเอกสาร เจริญเติบโต ขึ้นเรื่อยๆ ไม่จำเป็นต้องเป็น บริการแปลภาษาอังกฤษ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการแปลภาษาหลักอื่นๆด้วย อาทิเช่น แปลภาษาจีน ที่มีมาแต่ไหน แต่ไรแปลภาษาญี่ปุ่น ประเทศที่มีการติดต่อธุรกิจ และเข้ามาลงทุนกับเรามากที่สุด หรือจะเป็นภษาที่กำลังมาแรง เช่น แปลภาษาเกาหลี เป็นต้น นอกจานี้ภาษาเฉพาะทางอื่นๆ ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อาทิเช่น แปลภาษาอาหรับ จากประเทศในแถบตะวันออกกลาง หรือประเทศหลักๆในแถบยุโรป อย่าง แปลภาษาฝรั่งเศส หรืออิตาลี เป็นต้น แม้แต่ภาษายอดฮิตที่ชาวโลกนิยมกันมาก แต่ถือว่าห่างไกลจากเราชาวไทยในอดีต เช่น ภาษาสเปน ก็เริ่มเป็นที่นยิมมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน ไม่นับ ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราที่ได้รับการติดต่อกันมาช้านาน อาทิเช่น เพื่อนบ้านมุสลิมทางภาคใต้อย่าง มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย หรือประเทศเพื่อนบ้านที่มาแรงทางเศรษฐกิจ เช่นแปลภาษาเวียดนาม รวมไปถึงประเทศที่มีแรงงานทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ตอนนี้ก็เริ่มต้องการสื่อสารเป็นภาษาของพวกเขามากขึ้น เช่น ภาษาพม่า หรือเขมรเป จะเห็นได้ว่าการที่โลกเชื่อมต่อกันมากขึ้น ทำให้มีงานบริการแปลเอกสารมากขึ้น จากภาษาต่างๆไปสู่ภาษาต่างๆ หากผู้ใช้รู้จักใช้บริการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว จะสามารถช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่ท่านได้มากทีเดียว