การแปลภาษาต่างๆ

posted on 01 Dec 2011 08:23 by kingtone in Knowledge
ความสำคัญของการแปลภาษา บทความนี้เขียนขึ้น เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการแปลเอกสารภาษาต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจในงานแปลเอกสาร เริ่มจากงานแปลภาษาสเปน งานแปลภาษาสเปนนั้น เป็นงานที่สนุกสนานท้าทาย เช่นเดียวกับลักษณะพื้นฐานของภาษานั้น แม้ว่าจะเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูง แต่กลับมีผู้แปลได้เชี่ยวชาญน้อยมากในประเทศไทย น่าจะเป็นเพราะว่า วัฒนธรรมของเราห่างกับสเปนอยู่พอสมควร ไม่เหมือนภาษาบ้านใกล้เรือนเคียงของเรา เช่นการแปลภาษามาเลย์ และ แปลภาษาอินโด ที่ในระดับโลกแล้ว อาจมีคนแปลได้น้อย แต่สามารถหาผู้ที่มีความสามารถในภาษาเหล่านี้ได้ง่ายกว่าในประเทศไทย ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ภายในระยะเวลาที่ต้องการ อีกสองภาษาที่เราอยากจะกล่าวถึง ที่เป็นภาษาใกล้เคียงกันกับเรา และมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนแรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทย นั่นก็คือ การแปลภาษาพม่า และการแปลภาษาเขมร หรือภาษากัมพูชา งานเหล่านี้ แม้จะมีผู้ที่สามารถพูดภาษาเหล่านี้ได้ เป็นจำนวนมากในประเทศไทย แต่น้อยนักที่จะมีความรู้ในภาษาถึงขั้นที่จะสามารถแปลออกมาได้อย่างสละสลวย สาเหตุเพราะส่วนมาก หรือเกือบทั้งหมดแล้ว ชาวพม่า และชาวกัมพูชาในประเทศของเราเป็นชนชั้นแรงงาน นักแปลต้องมีความสามารถในภาษาในระดับสูง จึงจะสามารถแปลออกมาได้ดี

Comment

Comment:

Tweet

ภาษาสเปนน่าสนใจ แต่ได้รับความสนใจน้อยมาก
เมื่อครั้งที่เราสนใจ จริงจัง คนรอบข้างก็มักถามว่า จะศึกษาไปเพื่ออะไร?
สุดท้ายก็มีแค่ภาษาไทยเท่านั้นเองที่รู้จัก

#1 By คลิ๊ก on 2011-12-01 16:02